Госпсуд Києва повідомив про втручання у діяльність з боку Нацполіції

0


Господарський суд міста Києва звернувся до Вищої ради правосуддя, Генерального прокурора України та Ради суддів України із повідомленням про порушення конституційних гарантій самостійності судів, незалежності та недоторканності суддів.

Документ, підписаний керівником суду, був направлений 10 серпня, передає «Закон і Бізнес».

У ньому наголошується, що підставою для повідомлення стали дії працівників Управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України: починаючи з квітня до суду надходили численні листи Департаменту, в яких містилися вимоги про надання інформації та документів щодо певних суддів та працівників апарату з посиланням на положення КУпАП.

У вказаних запитах не конкретизувалися особи, що

вчинили правопорушення, пов’язані із корупцією, був відсутній опис фактичних обставин вчинення правопорушень, не наводилися обставини, що зумовили звернення, а тому судом було відмовлено у надані запитуваних документів.

Після отримання листів про відмову в ЄДРДР було зареєстровано кримінальне провадження №42017000000001001 від 07.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 375 Кримінального кодексу України, в рамках якого УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України, посилаючись на виконання доручення прокуратури м. Києва, направило Госпсуду вимогу про надання інформації та копій документів стосовно всіх суддів, щодо яких йому було відмовлено у наданні інформації за попередніми запитами. 

Вища рада правосуддя
04050, м. Київ, вул. Студентська, буд. 12-а

Генеральному прокурору України
Луценку Юрію Віталійовичу
01011, м. Київ, вул. Різницька, буд. 13/15 

Рада суддів України
01016, м. Київ, вул. Липська, буд. 18/5 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про втручання з боку окремих працівників органів Національної поліції України в діяльність Господарського суду міста Києва

Звертаюсь до Вас із даним повідомленням про порушення конституційних гарантій самостійності судів, незалежності та недоторканності суддів, пов’язаних із діями працівників Департаменту захисту економіки Національної поліції України, в тому числі в особі Управління захисту економіки у місті Києві, які виходять за межі повноважень, наданих їм законом, та мають характер зловживання процесуальними правами, що полягає в намаганнях здійснювати позапроцесуальний контроль за розглядом справ судами та перевірку законності й обґрунтованості судових рішень, а також здійснення тиску на Господарський суд міста Києва в цілому.

Так, починаючи з квітня 2017 року до Господарського суду міста Києва надходять численні листи Департаменту захисту економіки Національної поліції України, в яких містяться вимоги про надання інформації та документів щодо певних суддів та працівників апарату суду.

При цьому, у вказаних листах Департаменту захисту економіки не міститься ні зазначення особи, яка вчинила правопорушення, пов’язане із корупцією, ні опису фактичних обставин вчинення такого правопорушення (дії, бездіяльність), ані наведення обставин, що зумовили звернення із даним листом про надання інформації, та їх зміст фактично зводиться лише до цитування ч. 2 ст. 251 КУпАП, ст.ст. 60, 61, 65 Закону України «Про запобігання корупції» та ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», та вимоги надати інформацію щодо декількох суддів та/або працівників апарату суду.

Зокрема, до Господарського суду міста Києва надішли листи №6337/39/125/02-17 від б/д липня 2017 та №6929/39/125/02-17 від 25.07.2017, в яких Управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України звернулось із вимогою до Господарського суду міста Києва надати належним чином завірені копії документів щодо перебування у

відпустці, на лікарняному, направлення на навчання, призначення на посади 2 суддів, керівника апарату та заступника керівника апарату Господарського суду міста Києва за 2016-2017 роки.

У вказаних листах Управлінням захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України не наведено жодної інформації (реквізитів) справи (справ) про адміністративне правопорушення, як і не міститься будь-яких відомостей з приводу особи (осіб), яка можливо вчинила правопорушення, відсутнє наведення будь-яких фактичних обставин, які могли б свідчити про вчинення такими особами адміністративного правопорушення.

У зв’язку з тим, що зміст надісланих Управлінням захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України листів не містив будь-якої інформації, яка б свідчила про реалізацію таким органом внутрішніх справ своїх повноважень, Господарським судом міста Києва було відмовлено у надані запитуваних документів, із ґрунтовним викладенням підстав такої відмови у листі Києва №04-11/37 від 26.07.2017.

Незважаючи на наведене, до Господарського суду міста Києва надійшов лист №6930/39/125/02-17 від 25.07.2017, в якому Управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України звернулось із вимогою до Господарського суду міста Києва надати у найкоротший термін інформацію та копії документів про відпустки (з визначенням її виду), лікарняні листи, відрядження, навчання за 2016 рік, стосовно 8 суддів Господарського суду міста Києва, а також копії наказів (інших документів) про призначення на посади вказаних осіб, копії наказів про відпустки, відрядження вказаних осіб за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, копії табелів обліку робочого часу вказаних осіб з 01.01.2016 по 31.12.2016 та інформацію про укладені договори оренди гідро-технічних споруд за період з 01.01.2015 по 01.07.2017.

Звертаємо Вашу увагу, що у листі №6930/39/125/02-17 від 25.07.2017 знову ж таки не містилось ні вказівки на конкретну особу (із листа не вбачається за можливе визначити чи всі перелічені особи вчинили правопорушення, пов’язане із корупцією, чи взагалі жодна із вказаних осіб не вчинила такого правопорушення), ні будь-яких фактичних даних, які

можуть бути перевірені.

В той же час, як на підставу надсилання даного листа з вимогою про надання документів та наявність обов’язку у адресата з їх надання, Управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України посилається на ч. 2 ст. 251 КУпАП, ст.ст. 60, 61, 65 Закону України «Про запобігання корупції» та ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію».

У зв’язку із ненаведенням Управлінням захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України конкретних фактів чи будь-яких обставин на підтвердження потреби у наданні такої інформації, а тим більше інформації про укладені договори оренди гідро-технічних споруд за період з 01.01.2015 по 01.07.2017 (яка жодним чином не віднесена законодавством України до інформації із відкритим доступом, та розпорядником якої суд не являється), у Господарського суду міста Києва були відсутні правові підстави для надання запитуваних документів, про що ґрунтовно було аргументовано у листі №04-11/55 від 01.08.2017.

Однак, вже 08.08.2017 (тобто відразу після отримання листів Господарського суду міста Києва про відмову у наданні документів, які запитувались вказаним органом) на адресу Господарського суду міста Києва надійшли листи Управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України №7362/39/125/02-17 від 08.08.2017 та №7414/39/125/02-17 від 08.08.2017, в яких зазначалось, що на виконання доручення прокуратури м. Києва по кримінальному провадженню №42017000000001001 від 07.08.2017, зареєстрованому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 375 Кримінального кодексу України, УЗЕ у місті Києві ДЗЕ НП України просить надати:

— копії наказів про відпустки, відрядження, навчання (з наданням копій заяв), копії лікарняних листів, копії табелів обліку робочого часу за період з 01.03.2016 по 28.06.2017 суддів Господарського суду міста Києва Зеленіної Наталії Іванівни, Яковенко Анни Валеріївни, Бойка Романа Володимировича, Лиськова Максима Олександровича, Марченко Оксани Володимирівни, Селівона Артема

Миколайовича, Омельченка Леоніда Володимировича, Нечая Олександра Володимировича, Карабань Яни Анатоліївни, копії та наказів про призначення на посади вказаних осіб (лист №7362/39/125/02-17 від 08.08.2017);

— копії рішень по справах з копіями документів, що стали підставами для їх прийняття ухвали Господарського суду міста Києва від 23.04.2017 по справі №910/22250/16 (суддя Зеленіна Н.І.) та ухвали Господарського суду міста Києва від 14.09.2016 по справі №910/5636/14 (суддя Яковенко А.В.) (лист №7414/39/125/02-17 від 08.08.2017).

Посилання УЗЕ у місті Києві ДЗЕ НП України на виконання доручення прокуратури м. Києва по кримінальному провадженню №42017000000001001 від 07.08.2017, зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 375 Кримінального кодексу України, є нічим іншим як спробою домогтися отримання запитуваних листами №6337/39/125/02-17 від б/д липня 2017, №6929/39/125/02-17 від 25.07.2017 та №6930/39/125/02-17 від 25.07.2017 копій документів будь-яким шляхом, в тому числі шляхом зловживання своїми повноваженнями, про що

свідчать наступні обставини.

По-перше, статтею 375 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови. Предметом злочину є вирок, рішення, ухвала або постанова, що постановляються суддею (суддями), а суб’єктом злочину можуть бути тільки судді, які одноособово чи в колегіальному складі розглядають справи у судах першої інстанції, апеляційних або судах касаційної інстанції.

Зважаючи на приписи ч. 1 ст. 4-6 Господарського процесуального кодексу України, згідно зі змістом якої справи у місцевих господарських судах розглядаються суддею одноособово або колегіально у складі трьох суддів, суб’єктами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 375 Кримінального кодексу України може бути не більше 3 суддів, але аж ніяк не 9 суддів Господарського суду міста Києва.

По-друге, судді Бойко Р.В. та Омельченко Л.В. перебувають без повноважень та не здійснюють правосуддя починаючи з 20.10.2014, а тому ніяким

чином не можуть мати стосунку до прийняття будь-якого судового рішення у період з 01.03.2016 по 28.06.2017 (за який запитуються документи), що однозначно свідчить про надуманість викладених у листах УЗЕ у місті Києві ДЗЕ НП України підстав для витребування документів стосовно останніх та про виключну цілеспрямованість порушення даного кримінального провадження з метою тиску на суд для надання останнім витребуваних документів.

По-третє, зі змісту листа №7414/39/125/02-17 від 08.08.2017 вбачається, що кримінальне провадження №42017000000001001 від 07.08.2017, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 375 Кримінального кодексу України, може мати місце лише стосовно обставин прийняття та внесення до бази даних «Діловодство спеціалізованого суду» ухвали Господарського суду міста Києва від 23.04.2017 по справі №910/22250/16 (суддя Зеленіна Н.І.) та ухвали Господарського суду міста Києва від 14.09.2016 по справі №910/5636/14 (суддя Яковенко А.В.), оскільки саме стосовно вказаних осіб надійшов лист із вимогою надати відповідні копії судових рішень та документів, що стали підставою для їх прийняття, а інформація

стосовно всіх інших суддів Господарського суду міста Києва витребується без відповідних зазначення будь-яких відомостей стосовно необхідності її надання.

При цьому, в ухвалі Господарського суду міста Києва від 24.04.2017 по справі №910/22250/16 (суддя Зеленіна Н.І.) при виготовленні тексту ухвали суду було допущено технічну описку, а саме, невірно вказано дату винесення ухвали – 23.04.2017, замість вірної – 24.04.2017, про що свідчить, зокрема, та обставина, що 23.04.2017 являється вихідним днем (неділя), а тому будь-які судові документи не можуть прийматись у зазначений день. Більш того, з бази даних «Діловодство спеціалізованого суду» вбачається, що 23.04.2017 будь-які документи суддею Зеленіною Н.І. не виносились та не виготовлялись ні в письмовій, ані в електронній формі.

Аналогічна технічна описка має місце і в ухвалі Господарського суду міста Києва від 21.09.2016 по справі №910/5636/14 (суддя Яковенко А.В.) в частині внесення в базу даних «Діловодство спеціалізованого суду» дати ухвали – замість «21.09.2016», внесено 14.09.2016.

Тобто, у викладених судових рішеннях (за

наведеними реквізитами ухвал) мали місце технічні описки, які в подальшому на підставі положень ст. 89 Господарського процесуального кодексу України було виправлено у визначеному законодавством порядку ще до того як суду та суддям стало відомо про наявність кримінального провадження №42017000000001001 від 07.08.2017, на підтвердження чого надаємо відповідні ухвали.

Водночас, за змістом ст. 375 Кримінального кодексу України із суб’єктивної сторони постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного судового рішення може бути вчинено лише з прямим умислом, який в даному випадку відсутній.

Більш того, підстави вважати, що вказані судові рішення прийняті із завідомо неправильним застосуванням норм матеріального права чи з грубим порушенням норм процесуального права, або в них викладені висновки суду, які невідповідають фактичним обставинам справи відсутні, оскільки суть описок пов’язана виключно з технічними помилками при внесенні судових рішень до комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду».

Варто зауважити, що аналогічні обставини мали

місце у березні 2015 року, проте на підставі наданих копій ухвал про виправлення описки слідчим ОВС слідчого відділу прокуратури м. Києва було закрито кримінальне провадження у зв’язку із відсутністю складу кримінального правопорушення (постанова від 26.03.2015 про закриття кримінального провадження №42015100000000338 від 05.03.2015).

Натисніть на стрілку що б перейти до наступної сторінки

Оставить комментарий