Нова система періодичності проведення перевірок

6


Для удосконалення механізму перевірок та їх періодичність діє методика розробки критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності. Ця Методика затверджена постановою Кабміну від 10 травня 2018 року № 342, яка набула чинності 12 червня 2018 року.

Зокрема, встановлено єдиний підхід до розроблення органами державного нагляду (контролю) критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду.

Введені більш чіткі вимоги для оцінки і визначення ступеня ризику від провадження такої діяльності, що забезпечить оптимальний перерозподіл уваги органів державного нагляду (контролю) від менш ризикових суб’єктів господарювання до більш ризиковим.

Критерії визначать на основі виявлених зв’язків між негативними наслідками (з урахуванням їх масштабу, причин (умов) і кількості) та відповідними кількісними і якісними показниками (характеристиками) господарської діяльності суб’єктів господарювання.

При розробці критеріїв визначаються чіткі, зрозумілі і вимірні показники, за якими визначається ступінь ризику, а по кожному показнику критеріїв нараховуються бали. Кількість балів має відображати ступінь відповідного ризику. Інформація про віднесення суб’єктів господарювання до ступеня ризику узагальнюється шляхом складання переліку у відповідній сфері господарської діяльності, з розташуванням їх в порядку зменшення сум балів. Такий перелік оновлюється щороку не пізніше 15 жовтня.

Періодичність планових перевірок встановлюється залежно від ступеня ризику та може змінюватися в разі відсутності істотних порушень шляхом встановлення відповідного коефіцієнта (крім суб’єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику).

Відомості про перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності з зазначенням ступеня ризику будуть публікуватися на офіційному сайті відповідного органу державного контролю.

За матеріалами: jurliga.ligazakon.ua

 

Источник

Оставить комментарий